Niet kunnen werken heeft grote gevolgen voor uw inkomen!

WIA & WGA aanvullende verzekering


Als werknemer in loondienst die zich particulier wil verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, zijn er enkele belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten en opties.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen CBS


2023
2022
2021

Algemene informatie over deze verzekering


U bent in loondienst: als u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er in inkomen op achteruit. Maar de vaste lasten, zoals de hypotheek of huur en energielasten, gaan wél door en moet u gewoon betalen. Tegen het risico op een inkomensdaling kunt u zich verzekeren met een aanvullende WIA-verzekering.

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U kunt door uw ziekte niet werken of minder werken.
 • U kunt door uw ziekte niet uw oude loon verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA.

De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
 • U kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen.

De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U kunt 20% of minder van uw oude loon verdienen.
 • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.

De aanvullende WIA-verzekering is ontworpen om werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden een aanvulling te bieden op de uitkering die zij ontvangen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is verdeeld in twee componenten:

 1. IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): Voor werknemers die 80% of meer en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, met zeer geringe kans op herstel.
 2. WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): Voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt, maar van wie verwacht wordt dat zij in de toekomst weer kunnen werken.

Een aanvullende WIA-verzekering kan dekking bieden voor zowel IVA- als WGA-situaties, afhankelijk van hoe de polis is opgezet. Het doel van deze verzekering is om het inkomen van de werknemer aan te vullen tot een bepaald niveau van het laatstverdiende loon, indien de WIA-uitkering niet toereikend is. Dit kan bijvoorbeeld 70% tot 80% van het laatste loon zijn.

Bedrijven bieden deze verzekering ook vaak collectief aan als onderdeel van een secundair arbeidsvoorwaardenpakket, wat de verzekering gunstiger kan maken door groepskortingen.

Waarom een aanvullende WIA-verzekering afsluiten?

 • Inkomenszekerheid: De uitkeringen van de WIA zijn vaak beperkt tot een bepaald percentage van het laatstverdiende loon en kunnen na verloop van tijd zelfs afnemen. Een aanvullende verzekering zorgt voor een stabielere inkomensstroom.
 • Financiële bescherming: Voor werknemers met hogere inkomens kunnen de standaard WIA-uitkeringen substantieel lager uitvallen dan hun normale inkomen. Een aanvullende verzekering helpt dit verschil te overbruggen.
 • Flexibiliteit: Werknemers kunnen vaak kiezen welk percentage van hun loon zij willen verzekeren, en welke aanvullende voorwaarden zij belangrijk vinden (zoals dekking voor specifieke beroepsrisico's).

Belang van advies

Het is aan te raden om deskundig advies in te winnen bij het beoordelen van de noodzaak en de opties voor een aanvullende WIA-verzekering, gezien de complexiteit van de materie en de financiële impact die deze kan hebben. Assucom kan u helpen bij het maken van de juiste keuze die past bij uw individuele situatie en behoefte .

De WGA-aanvullende verzekering is ontworpen om werknemers een aanvulling te bieden op de uitkering die zij ontvangen vanuit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit is een onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en voorziet inkomensbescherming voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt maar nog in staat zijn om werkzaamheden te verrichten.

Bedrijven bieden deze verzekering ook vaak collectief aan als onderdeel van een secundair arbeidsvoorwaardenpakket, wat de verzekering gunstiger kan maken door groepskortingen.

Doel van de WGA-aanvullende verzekering

De standaard WGA-uitkering biedt een bepaald percentage van het laatstverdiende loon van een werknemer, afhankelijk van het arbeidsvermogen dat nog aanwezig is. Echter, deze uitkering kan in sommige gevallen onvoldoende zijn om de vorige levensstandaard te handhaven. De WGA-aanvullende verzekering biedt dan de mogelijkheid om het verschil tussen het oorspronkelijke loon en de WGA-uitkering te overbruggen, zodat de inkomensdaling beperkt blijft.

Belangrijke kenmerken

 • Dekking: De verzekering vult het inkomen aan tot een vooraf vastgesteld percentage van het laatste loon (vaak rond 70% tot 75%).
 • Flexibiliteit: Er zijn verschillende soorten aanvullingen mogelijk, waarbij de mate van aanvulling en de duur waarin deze wordt uitgekeerd kunnen variëren.
 • Premie: De kosten voor deze aanvullende verzekering worden bepaald door factoren zoals de leeftijd, het risico van het beroep, de mate van dekking en de duur van de uitkering.

Voor wie is het?

De WGA-aanvullende verzekering is vooral belangrijk voor werknemers die zich zorgen maken over inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Het is raadzaam om advies in te winnen, Assucom helpt u graag verder.

Zelfstandig ondernemers hebben in principe géén recht op een uitkering vanuit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA is ontworpen voor werknemers in loondienst die door ziekte of handicap niet meer kunnen werken. Deze wet biedt hen financiële ondersteuning gebaseerd op het arbeidsvermogen dat zij nog hebben.

Zelfstandigen vallen buiten dit stelsel omdat zij geen werknemersverzekeringen afdragen, die de WIA financieren. Zelfstandig ondernemers moeten daarom zelf voorzien in hun inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid, meestal door middel van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Of het nodig is om een aanvullende verzekering af te sluiten, hangt af van uw persoonlijke situatie, uw behoeften, en uw risicotolerantie. Hier zijn enkele factoren die u kunt overwegen bij het beslissen of u een aanvullende verzekering zou moeten afsluiten:

 1. Huidige Financiële Zekerheid: Hoe afhankelijk bent u van uw huidige inkomen voor uw dagelijkse levensonderhoud en lange-termijn financiële doelen? Als u financieel afhankelijk bent van u inkomen, kan een aanvullende verzekering belangrijk zijn om u te beschermen tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval.

 2. Dekking door Werkgever: Biedt uw werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan? Zo ja, beoordeel dan hoe adequaat deze dekking is in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel collectieve regelingen bieden een goede basis, maar kunnen beperkt zijn in dekking of duur van de uitkering.

 3. Eigen Risico: In hoeverre bent u bereid of in staat om financieel risico te dragen? Als u voldoende spaargeld of andere inkomstenbronnen hebt om een lange periode van inkomensverlies te overbruggen, is een aanvullende verzekering misschien minder noodzakelijk.

 4. Kosten van de Verzekering: De premies voor aanvullende verzekeringen kunnen variëren afhankelijk van uw leeftijd, gezondheid, beroep, en de gewenste dekking. Weeg de kosten van de verzekering af tegen het risico dat u loopt zonder dekking.

 5. Persoonlijke en Gezinsomstandigheden: Heeft u gezinsleden die afhankelijk zijn van uw inkomen? De noodzaak voor een aanvullende verzekering kan groter zijn als u verantwoordelijk bent voor het financieel onderhouden van anderen.

 6. Fiscale Overwegingen: Sommige aanvullende verzekeringen bieden fiscale voordelen, zoals aftrekbaarheid van de premie. Dit kan de netto kosten van de verzekering verlagen en het aantrekkelijker maken om deze af te sluiten.

Conclusie

Het afsluiten van een aanvullende verzekering is een persoonlijke beslissing die afhangt van bovengenoemde factoren. Maak gerust een afspraak met ons kantoor om een goed beeld te krijgen van uw behoeften en de beschikbare opties. Assucom kan u helpen om een verzekering te vinden die past bij uw persoonlijke situatie en die adequaat bescherming biedt tegen financiële risico's.

Vraag bij Assucom om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!