Assucom AssurantiënKlik om onze app te openenOpenen

Pensioen is veruit de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Het bewustzijn op pensioengebied onder werknemers is gestegen! Van werkgevers wordt dan ook steeds meer verwacht! 

Wat is uw inkomen op jouw pensioendatum?

Ondernemer / ZZP

Als ondernemer hebt u een bijzondere positie voor wat betreft de opbouw van uw pensioenvoorziening. Voor de zelfstandig ondernemer zijn er specifieke mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen. Ons kantoor kan u hier nader over informeren.

 

Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

Assucom Assurantiën kan u als ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

 • Oudedagsvoorzieningen
 • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
 • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Indien u als zelfstandig ondernemer werkt, bouwt u geen pensioen op. U krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. Om toch een pensioen op te bouwen kunt u gebruik maken van de Fiscale Ouderdagsreserve. (FOR) Deze regeling maakt het voor u als zelfstandig ondernemer mogelijk om maximaal 12% van de jaarwinst te reserveren.

Echter de FOR mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Een deel van de FOR kunt u gebruiken om een lijfrente aan te kopen. En ook als je uw onderneming beëindigd en stakingswinst boekt kunt u een lijfrentepolis aankopen.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Om te kunnen beoordelen of u voldoende inkomen hebt en van een goed pensioen kunt gaan genieten, moet u inzicht krijgen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensioendatum.

Dreigt een tekort, dan zult u zelf aanvullende maatregelen moeten treffen! Assucom Assurantiën kan u hierover verder informeren.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Het begint allemaal met communicatie. Laat uw medewerkers zien wat u voor hen hebt geregeld.

Werkgever

 

Elke ondernemer met mensen in dienst, krijgt ermee te maken. Wist u dat pensioen de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde is?

Een goede pensioenregeling kan dus aantrekkelijk zijn. Voor het behouden en motiveren van uw werknemers. Of bij het aantrekken van nieuw personeel.

Maar hoe weet u wat voor soort pensioen het beste bij uw organisatie past? Om een bewuste keuze te kunnen maken informeren wij u graag over hoe het Nederlandse pensioengebouw in elkaar steekt. 

Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). 

Daarmee wordt bereikt dat het door ons kantoor gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen. Hieronder informeren wij u graag over een aantal belangrijke aspecten van een collectieve pensioenregeling.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De manier waarop we in Nederland het pensioen regelen, noemen we het pensioengebouw. Dit pensioengebouw bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, pensioen van de werkgever en aanvullingen die u privé doet.

 

Pensioen 1e pijler: de overheid (AOW)

De eerste pijler van de pensioenen in Nederland is de overheid. Elke Nederlander ontvangt een basispensioen. Dit is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (AOW).

 

Pensioen 2e pijler: de werkgever

De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw.

Vaak is de werkgever verplicht om het pensioen onder te brengen bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kunt u een collectieve regeling voor uw werknemers onderbrengen bij een pensioenverzekeraar.

 

Pensioen 3e pijler: privé

Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen niet voldoende is om de gewenste levensstijl voort te zetten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Collectief werkgeverspensioen

Pensioen van de werkgever is naast de AOW voor werknemers de voornaamste inkomstenbron na hun pensionering.

Hoe kunt u als werkgever het pensioen voor uw werknemers organiseren? Welke keuzes hebt u en wat zijn de kosten?

Is pensioen voor uw werknemers verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde.

Fiscaal aantrekkelijk, lage kosten

De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. U hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen.

U kunt de kosten delen met de werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van de pensioenpremie. Het deel van de werknemer wordt ingehouden op het bruto salaris.

Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om jouw werknemers ook na hun pensionering van inkomen te voorzien.

Wat kost een pensioen?

Voor de werkgever zijn vooral de kosten van de pensioenregeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. Zo stijgen de kosten als u kiest voor meer garanties voor de werknemers.

Een indicatie is snel te geven op basis van het aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd en inkomen.

Pensioenoplossingen

Er zijn verschillende pensioenoplossingen waarmee u het pensioen voor de werknemers optimaal kunt regelen. Of u nu één werknemer hebt of vijfhonderd. De inrichting van de pensioenregeling hangt af van uw keuzes.

Pensioen is niet eenvoudig. Pensioen is zelfs razend ingewikkeld. Maak daarom gebruik van specialisten die hun vak verstaan.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De hoogte van het pensioen in de eindloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

Pensioen bij een eindloonregeling

Bij de eindloonregeling wordt steeds uitgegaan van het laatst verdiende salaris.

Bij elke salarisverhoging wordt het pensioen dat de werknemer al heeft opgebouwd, opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag. Dat heet een backserviceverhoging.

Het uiteindelijke pensioenresultaat is bij de eindloonregeling dus niet afhankelijk het salarisverloop gedurende de hele carrière, maar uitsluitend van het laatst verdiende salaris (het eindloon).

Waarom kiezen voor eindloon

Werkgevers die kiezen voor een eindloonregeling, kiezen voor de beste regeling voor hun werknemers.

Omdat het eindloon de basis is van deze regeling, wordt de werkgever geconfronteerd met grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer salarisverhoging krijgt. Een stijging in salaris werkt niet alleen door in toekomstige dienstjaren, maar ook in de achterliggende dienstjaren.

Voordelen van eindloon

Het belangrijkste voordeel voor werknemers is dat het eindloonpensioen een gegarandeerd pensioen is.

In tegenstelling tot een pensioenfonds mag een verzekeraar een gegarandeerde uitkering of premie niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dat betekent dat de verzekeraar garanties die ze geven simpelweg moeten waarmaken.

Pensioen opbouwen met eindregeling

De hoogte van de premie die de werkgever betaalt, is gebaseerd op het eindloon van de werknemers. Deze premie ligt dus niet vast. De werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerde pensioenuitkering, deze staat dus vast. Dus de werknemers weten hoeveel ze uitgekeerd krijgen op de pensioendatum.

Pensioen uitkeren

De verzekeraar zet het opgebouwd pensioenkapitaal van de werknemers op de pensioendatum om in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

Pensioen bij een middelloonregeling

Het woord middelloon spreekt bijna voor zich. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen. Het middelloon pensioen heeft voordelen voor zowel de werknemers als de werkgever.

Waarom kiezen voor middelloon

Werkgevers die kiezen voor een middelloonregeling pensioen, kiezen voor beheersbare pensioenlasten.

Omdat het gemiddeld verdiende loon de basis is van het middelloon, heeft de werkgever geen last van grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer salarisverhoging krijgt. Een stijging in salaris werkt alleen door in toekomstige dienstjaren.

Voordelen voor werknemers

Het belangrijkste voordeel voor werknemers is dat het middelloon pensioen een gegarandeerd pensioen is.

In tegenstelling tot een pensioenfonds mag een verzekeraar een gegarandeerde uitkering of premie niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dat betekent dat de verzekeraar garanties die ze geven simpelweg moeten waarmaken. 

1. Pensioen opbouwen met middelloonregeling

De hoogte van de premie die de werkgever betaalt, is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon van de werknemers. Deze premie ligt dus niet vast. De werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerde pensioenuitkering, deze staat dus vast. Dus de werknemers weten hoeveel ze uitgekeerd krijgen op de pensioendatum.

2. Pensioen uitkeren

De verzekeraar zet het opgebouwd pensioenkapitaal van de werknemers op de pensioendatum om in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

Pensioen op maat met middelloonregeling

Middelloon is een van de mogelijke regelingen in een maatwerkoplossing voor de grotere werkgever.

De premie die door de werkgever wordt betaald is de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast.

Twee varianten

 • Gegarandeerd kapitaal. Met de beschikbare premie wordt een verzekering gekocht voor een gegarandeerd kapitaal, waarmee op de pensioendatum pensioen wordt aangekocht.
 • Beleggen. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. Van het vermogen wordt op de pensioendatum pensioen aangekocht. De werknemer loopt risico op de beleggingen maar profiteert ook wanneer er hoge rendementen worden behaald.

 

Gegarandeerd kapitaal

 

1.Pensioen opbouwen

Als werkgever bepaalt u de pensioenpremie die u besteedt aan het pensioen van uw werknemers. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemers. Die premie ligt vooraf vast. Dus als werkgever weet u vooraf waar u aan toe bent. De werknemers bouwen een gegarandeerd pensioenkapitaal op, deze staat dus vast.

2. Pensioen aankopen

Op de pensioendatum komt het opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering. De werknemers mogen dit alleen gebruiken voor het aankopen van een periodieke pensioenuitkering. Bij welke verzekeraar ze dit doen, mogen ze zelf beslissen. De hoogte en vorm van het pensioen (en van de uitkeringen dus) staan nog niet vast. Die zijn onder meer afhankelijk van de rentestand op het moment van de aankoop van het pensioen.

3. Pensioen uitkeren

Zodra de werknemer heeft besloten bij welke partij hij zijn pensioen laat uitkeren, wordt zijn opgebouwd pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

 

Beleggen

1. Pensioen opbouwen

Als werkgever bepaalt u de pensioenpremie die u besteedt aan het pensioen van de werknemers. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemers. Die premie ligt vooraf vast. Dus als werkgever weet u vooraf waar u aan toe bent. Omdat de verzekeraar belegt, is er geen garantie op het pensioenkapitaal. De hoogte van het pensioenkapitaal voor de werknemers is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

2. Pensioen aankopen

Op de pensioendatum komt het opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering. De werknemers mogen dit alleen gebruiken voor het aankopen van een periodieke pensioenuitkering. Bij welke verzekeraar ze dit doen, mogen ze zelf beslissen. De hoogte en vorm van het pensioen (en van de uitkeringen dus) staan nog niet vast. Die zijn onder meer afhankelijk van de rentestand op het moment van de aankoop van het pensioen.

3. Pensioen uitkeren

Zodra de werknemer heeft besloten bij welke partij hij zijn pensioen laat uitkeren, wordt zijn opgebouwd pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

 

Waarom kiezen voor beschikbare premieregeling

De werkgever bepaalt zelf de hoogte van de premie en komt zo niet voor verrassingen te staan. Werknemers hebben in de beschikbare premieregeling soms de keuze wat er met de beschikbare premies gebeurt.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Werknemer

 

 

Veel werkgevers bieden hun werknemers pensioenregelingen aan. Méér informatie vind je op deze pagina's.

De basis is de AOW, het pensioen dat u van de overheid krijgt. Hoe zit dat precies in elkaar en waar staan al die afkortingen voor?

AOW is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verplicht verzekerd is. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. Ook als u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en op grond daarvan onder de loonbelasting valt, bent u verzekerd.

Als u tussen uw 15e en je 65e altijd in Nederland hebt gewoond, bent u doorlopend verzekerd geweest. U hebt dan recht op volledige AOW. Het AOW-pensioen wordt niet automatisch uitbetaald. U moet dat uiterlijk 3 maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat jij de AOW-leeftijd bereikt.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de ANW namens de overheid uit. Als uw partner is overleden hebt u mogelijk recht op ANW.

Op de site van het SVB kunt u nagaan of u recht hebt op een ANW-uitkering. Ook wezen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering. 

Recht op ANW ?

 

De nabestaandenuitkering

Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u jonger bent dan 65 jaar en uw partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. Daarnaast moet u ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent geboren voor 1950, of
 • U hebt een kind onder de 18 jaar, of
 • U bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen.

De wezenuitkering

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.


ANW-uitkering geen vetpot

U kunt dus nu al nagaan of uw partner voor zo'n ANW-uitkering in aanmerking komt. Is dat niet zo? Heeft uw partner een eigen inkomen? Tref tijdig maatregelen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. Zo kunt u overwegen om bijvoorbeeld een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Gedurende uw werkzame leven bouwt u bij uw werkgever(s) een werknemerspensioen op. Dit is een aanvulling op wat u van de overheid krijgt. De tweede pijler van het pensioengebouw is dus het pensioen via de werkgever.

U krijgt het alleen als u hebt gewerkt en uw werkgever ook een pensioenregeling had waaraan u mee hebt gedaan. Niet iedere werknemer bouwt zo'n aanvullend pensioen op, maar wel heel veel werknemers. Zo'n 95% van de bedrijven heeft een bedrijfspensioenregeling. Meestal geldt die pensioenregeling voor elke werknemer of voor elke werknemer vanaf een bepaalde leeftijd.

Uw werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Maar ook van u wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd die op uw bruto salaris wordt ingehouden.

Pensioenfondsen

Indien u een pensioen opbouwt via uw werkgever, bent u hoogstwaarschijnlijk aangesloten bij een zogenaamd pensioenfonds. Dit is meestal een verzekeringsmaatschappij die straks op uw pensioendatum de pensioenuitbetaling zal gaan verzorgen.

Afhankelijk van de bedrijfstak waarin u werkzaam bent, bijvoorbeeld de metaalindustrie, bent u verplicht bij het desbetreffende bedrijfs(-tak)pensioenfonds aangesloten, zoals het Pensioen Fonds voor de Metaalindustrie. Indien u bij een multinational werkt, zoals Heineken of KLM, zult u verplicht zijn aangesloten bij het eigen Ondernemings Pensioenfonds.

Daarnaast zijn er verplicht gestelde beroepspensioenregelingen voor onder andere apothekers, artsen en notarissen. Maar ook bestaat de mogelijkheid om als bedrijf bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze een pensioenarrangement samen te stellen.

Uitgangspunt is 70%

Het uitgangspunt  -dat uw pensioen gelijk moet zijn aan 70% van het laatst verdiende salaris-  is nagenoeg onhaalbaar! U zult begrijpen dat alle voornoemde pensioenregelingen verschillend zullen zijn. Het doel, een oudedagspensioen voor de werknemer opbouwen, is in principe gelijk. Maar de mate waarin dat doel bereikt zal worden hangt sterk af van de kwaliteit van de aangeboden pensioenregeling. 

Omdat u vanaf uw pensioendatum jaar minder belasting gaat betalen, kunt u, ondanks dat uw bruto minder inkomen krijgt, toch netto in inkomen gelijk blijven. Dit is dus de ideale situatie. Helaas is het zo dat zeer veel pensioenregelingen dit uitgangspunt niet halen.

De oorzaken hiervan zijn onder andere het hanteren van een hoge AOW-franchise, het hanteren van een lage pensioengrondslag, het instellen van een maximum salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd, het al dan niet indexeren van de pensioenen etc. Hierdoor kunnen (grote) pensioengaten ontstaan.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Hoe blijven uw partner en uw kinderen achter indien u komt te overlijden? Weleens over nagedacht? Helaas heeft zo'n 80% geen enkel idee. Te vaak wordt gedacht dat het allemaal goed is geregeld.

Nabestaandenpensioen wordt vaak (dus NIET altijd!) opgebouwd via een pensioenregeling van de werkgever(s) van de partner. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per pensioenregeling.

Goed geregeld?

Het partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf het overlijden van de werknemer tot het overlijden van de achtergebleven partner. Onder partner wordt verstaan degene met wie de (gewezen) werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat.

Overlijden vóór uw pensioendatum

 • Het pensioen voor uw nabestaanden is vaak minder dan u denkt. Het is meestal 70% van uw bereikbare ouderdomspensioen.
 • Het is nog maar de vraag of uw nabestaande bovenop het partnerpensioen nog een (volledige) ANW-uitkering krijgt van de overheid. Lang niet elke pensioenregeling kent een voorziening om het gemis aan ANW te compenseren.
 • In veel pensioenregelingen is het partnerpensioen 'op risicobasis' is verzekerd. Zo'n pensioen vervalt bij ontslag. Bij een wisseling van baan hebt u dan altijd een tekort aan partnerpensioen.
 • Als u eens gescheiden bent, hebt u een het deel van het partnerpensioen moeten afstaan aan uw ex. Als u na echtscheiding opnieuw trouwt, krijgt uw nieuwe partner daardoor een aanzienlijk lagere uitkering als u komt te overlijden.
 • Tenslotte kennen veel pensioenregelingen een korting op het partnerpensioen als u en uw partner meer dan 10 jaar in leeftijd verschillen. Die korting bedraagt vaak 2,5% voor elk jaar dat het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar.

Het is echt belangrijk om goed te kijken wat uw partner krijgt als u komt te overlijden. Het is vaak nodig om aanvullende maatregelen te nemen, zeker als uw partner volledig van uw inkomen afhankelijk is. Hoe dan ook, in veel gevallen kan het partnerpensioen behoorlijk tegenvallen. 

Overlijden ná de pensioendatum

 • Bijna alle pensioenregelingen bepalen dat u vóór de pensioendatum moet zijn getrouwd, geregistreerd of moet samenwonen. Wanneer u pas na uw pensionering trouwt of gaat samenwonen, heeft uw partner geen recht op een uitkering na uw overlijden.
 • Tegenwoordig is in veel pensioenregelingen het partnerpensioen 'op risicobasis' verzekerd. Dan is er bij overlijden ná de pensioendatum geen uitkering voor de partner. Pensioenregelingen bieden daarom de mogelijkheid om op de pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Dan is er na uw overlijden dus wel een uitkering voor uw partner. Deze uitkering is echter lager dan het partnerpensioen dat uw partner zou hebben gekregen bij overlijden vóór uw pensioendatum. Uw ouderdomspensioen wordt immers verlaagd door de ruil. Het partnerpensioen is 70% van dat lagere ouderdomspensioen.

Stelt u eens een paar vragen! 

 • Hebt u in uw pensioenregeling partnerpensioen opgebouwd (recent of in het verleden)?
 • Blijft dat dan bij pensionering behouden?
 • Weet u hoeveel het partnerpensioen bedraagt en is het voldoende om van te leven?
 • Wilt u het opgebouwde partnerpensioen inruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen?
 • Of net andersom?

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Bieden de eerste twee pijlers u onvoldoende om tegemoet te komen aan uw pensioenwensen, dan kunt u zelf voor iets extra's zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koopsom, lijfrenteverzekeringen, spaargeld, aandelen en andere vormen van vermogen, zoals een een bancaire lijfrenterekening, eigen huis of bedrijf.

De derde pijler van het pensioengebouw, dat zijn dus aanvullende regelingen waar uzélf voor zorgt.

Lijfrenteverzekeringen

U kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten. U betaalt dan maandelijks of jaarlijks een premie of stort een geldbedrag in één keer ('koopsom'). U koopt dan te zijner tijd bij een verzekeraar een periodieke uitkering. Zo'n uitkering wordt een lijfrente genoemd.

Lijfrenten - voor wie bedoeld?

Wie dienen aanvullende maatregelen te treffen?

 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, hebt u geen werknemerspensioen en zult u zelf een aanvulling op de AOW moeten regelen.
 • Als werknemer kunt u voor een aanvulling op uw pensioen kiezen. Bijvoorbeeld om een pensioentekort te repareren.
 • Maar ook als vrije beroepsbeoefenaar met een beroepspensioenregeling kunt u voor een aanvulling op uw pensioen kiezen. Bijvoorbeeld om een pensioentekort te repareren.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

U kunt uw nabestaandenpensioen verbeteren door zelf maatregelen te nemen. Als u goed voor uw nabestaanden wilt zorgen of als uw partner niet in aanmerking komt voor een (volle) ANW-uitkering, kunt u op verschillende manieren voor een aanvulling zorgen.

Risicoverzekeringen

Naast interen op het vermogen (als dat al aanwezig is) kan een risicoverzekering een uitkomst bieden. Er zijn vele vormen zoals een nabestaandenlijfrente, een ANW-gatverzekering of een kapitaalverzekering.

Nabestaandenlijfrente

Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De ingangsdatum kan opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan uw kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

Als u regelmatig geld opzij wilt zetten voor uw pensioen is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten legt u regelmatig een bedrag in. Als u met pensioen gaat koopt u een lijfrente. 

Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kunt u gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaalt u geen inkomstenbelasting. Verder betaalt u geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel u elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

Een lijfrente of bankspaarrekening kunt u vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar...... het zijn ingewikkelde producten, laat u dus goed adviseren.

2. Koopsompolis

Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

3. Zelf sparen en beleggen

U kunt ook zelf sparen of beleggen voor uw pensioen. Het voordeel hiervan is dat u altijd toegang hebt tot uw geld. Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u vermogensbelasting. Er geldt een vrijstelling.

4. Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek hebt die (deels) aflossingsvrij is, kunt u simpelweg meer gaan aflossen. U slaat twee vliegen in een klap: u verlaagt uw woonlasten en u spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op uw huis.

5. De overwaarde van uw huis verzilveren

Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van uws woning komt dit geld vrij tot uw beschikking. 

6. Werken naast uw pensioen

En als u toch te weinig inkomen hebt, kunt u ook gaan werken na uw pensionering. Als u werkt als u al met pensioen bent betaal u wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wat betekent dit voor de werkgever?

 

 

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen.

Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.

Relevante informatie over de onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van Assucom Assurantiën een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met uw werknemers. 

Pensioen is inmiddels razend ingewikkeld. Een foutje wordt door de Fiscus afgestraft of kan leiden tot enorme boetes, of een veel hogere premieafdracht.

De pensioenadviseurs van Assucom Assurantiën hebben een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • BPF-scan
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een adviestraject bestaat gewoonlijk uit 4 fasen:

1. Inventarisatie

In deze fase is Assucom Assurantiën adviseur wettelijk verplicht om bij u als werkgever informatie in te winnen over:

 • Kennis en ervaring
 • De financiële positie van de onderneming
 • De doelstelling van de werkgever
 • De risicobereidheid van de werkgever

2. Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies

In deze fase kunt u er op rekenen dat aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door de werkgever (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk.

In deze fase informeert onze pensioenadviseur de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

3. Analyse

In de analysefase vertaalt onze pensioenadviseur de kenmerken van de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en de aanwezige kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse wordt vaak actuarieel onderbouwd.

4. Advies en nazorg

Assucom Assurantiën brengt een advies uit dat aansluit bij de wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie.

In geval door onze pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt gewoonlijk vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Jongeren kunnen moeilijk instromen, ouderen moeilijk uitstromen

Generatieregeling

De arbeidsmarkt zit al enige jaren op slot in Nederland. Jongeren kunnen moeilijk instromen, ouderen moeilijk uitstromen. De combinatie van een arbeidsmarkt die op slot zit met een verhoging van de AOW-leeftijd plaatst bedrijven voor een probleem. Daarvoor biedt de generatieregeling een oplossing.

 

Redenen om een generatieregeling in te voeren kunnen zijn:

 • werknemers fitter door te laten werken, zodat er een kleinere kans is op verzuim of uitval
 • als werknemer om u heen te blijven kijken en daardoor beter inzetbaar te blijven
 • meer te kunnen inspelen op een vergrijsd personeelsbestand
 • ruimte geven voor jongeren of nieuwe instroom
 • werknemers de kans geven minder te werken, zonder een te groot inkomensverlies

De generatieregeling is vooral interessant als:

 • organisaties op korte termijn een grote leeftijd gerelateerde uitstroom of uitval verwachten
 • de contractsomvang van werknemers groot genoeg is om deze te verminderen aan het eind van de loopbaan
 • behoefte is aan instroom van jonge(re) of nieuwe werknemers

Nee, een organisatie kan zelf beslissen om een generatieregeling in te voeren. Dit is niet verplicht.

Een organisatie is vrij om zelf een regeling op te stellen. Wel moet u letten op kaders uit de cao Sociaal Werk (art. 5.13), wettelijke, fiscale en pensioen kaders. Dat vergt specialistische pensioenkennis. Assucom Assurantiën kan u hierbij helpen!

In de cao staan een aantal voorwaarden met betrekking tot een in te voeren generatieregeling. Deze worden meegenomen in de organisatieregeling en dat zijn:

 • het doel van de regeling
 • een omschrijving van de doelgroep
 • vrijwillige deelname aan de regeling
 • verplichting opname opgebouwde en aangekocht verlof

Verder kan in de regeling staan:

 • of en welke ondergrens in uren er zijn
 • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen
 • wat de werkwijze is indien een deelnemer arbeidsongeschikt wordt
 • hoe administratief de verwerking van het aantal minder te werken uren is
 • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties

Een organisatie moet letten op:

 • het opstellen van een organisatieregeling
 • cao, wettelijke, pensioen en fiscale kaders
 • het betalen van salaris over de helft van de uren dat de werknemer niet werkt
 • opname aangekocht en opgebouwd verlof om een fiscaal probleem te vermijden
 • inzicht in verwachte belangstelling
 • bezetting en capaciteit
 • of de regeling effectief is t.o.v. de gestelde doelen

De generatieregeling is voor werknemers die:

 • binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken én
 • minimaal de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken én
 • waarbij in het afgelopen jaar de omvang van de arbeidsovereenkomst niet is uitgebreid én
 • in dienst zijn van een werkgever die een generatieregeling aanbiedt.

Deelname aan de generatieregeling is vrijwillig. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten hieraan mee te doen.

In overleg met de werkgever kan Assucom Assurantiën dit soort informatie over de generatieregeling beschikbaar stellen.

Maak gebruik van onderstaande rekenhulpen

Actueel pensioennieuws  

Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

Hebt u in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

Met deze rekenhulp berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doet u bijvoorbeeld aangifte over 2015? Houd dan de gegevens van 2014 bij de hand.

Om uw jaarruimte te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig: uw aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte uw inkomensgegevens als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen.

Wilt u ook uw reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat u alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte hebt.) Dan hebt u ook de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

 

 

Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen.

Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

 

 

Er zijn geen berichten.

Actueel pensioen nieuws

Er zijn geen berichten.